Vi är behöriga enligt Byggkeramikrådet och

medlemmar i PER,  Plattsättnings Entreprenörers Riksförening

 

 

 

 

 

 

Behöriga företag

Vi har genomgått utbildning i Byggkeramikrådets Branschregler, BBV, och har därmed våtrumsbehörighet enligt reglerna. Plattsättare som utför tätskiktsarbete skall kunna visa en behörighetslegitimation. Företagen är även medlemmar i PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening.
Företaget utfärdar efter avslutat tätskiktsarbete ett kvalitetsdokument, bilaga A till BBV.

 

 

 

Copyright ® 2010 L-BR.se och Berme.se